Konstnärerna

Kapsylen/Konstgruppen
Tjärhovsgatan 44 3tr
116 28 Stockholm

Konstnärersgruppen har sedan 1997 fem ateljéer på vinden.