Studio 44

Adress:
Tjärhovsgatan 44
116 28 Stockholm

http://www.studio44.se

Studio 44 är ett konstnärsdrivet galleri; en dynamisk organisation som karakteriseras av öppenhet för olika uttryck.
Eftersom Studio 44 inte har en direkt vinstdrivande målsättning finns utrymme att presentera oetablerade och experimentella konstutövare.
I vår verksamhet finns det utrymme för oss medlemmar att visa egna verk, men vi bjuder även in ett stort antal konstnärer att delta i utställningar och i seminarier. Vår ambition är att presentera utställningar som skapar intressanta samband mellan medlemmarnas konst, samtidigt som vi strävar efter en större internationell bredd med våra gästutställare. Verksamheten ska präglas av öppenhet, bredd och mångfald. Vi vill bidra till ett spännande konstliv i Stockholm.

Medlemmarna driver verksamheten ideellt.
Medlemmarna arrangerar utställningar, seminarier, fester och sköter underhållet av utställningslokalen. Organisationen Studio44 består av styrelse, utställningsgrupp och fest & fixgrupp. Alla medlemmar bidrar med till verksamheten med olika typer av arbetsinsatser.

Medlemmar: Madeleine Aleman, Jannike Brantås, Annica Einarson, Mariana Ekner, Rikard Fåhraeus, Emma Göransson, Christina Göthesson, Antonie Grahamsdaughter, Bethan Hamilton, Kjell Hansson, Susanne Högdahl , Andréa Hösel, Geraldine Hudson, Oskar Johnström, Louise Lindvall, Monika Masser, Helena Norell, Anna Stina Rehnström, Anna-Britta Sandberg, Alexandra Skarp, Peter Varhelyi, Katarina Warrenstein, Nina Wedberg , Peter Wiklund