Konstnärerna

Om vår grupp

Kapsylen/Konstgruppen
Tjärhovsgatan 44 3tr
116 28 Stockholm

Konstnärsgruppen har funnits sedan 1997. För närvarande består gruppen av sex konstnärer med var sin ateljé. Vi finns högst upp i huset på vinden.