Korken

Om vår grupp

Vi har ev. någon ledig plats till hösten 2024.  Välkommen att höra av er!

Föräldrakooperativ bildat 1986

Föräldrakooperativet Korken har funnits i huset sedan 1986. Korken bildades från början av folk i huset som tyckte att det var viktigt att integrera arbete, boende och daghem.

Reggio Emilia-inspirerad pedagogik

Korkens pedagogiska verksamhet är Reggio Emilia-inspirerad och vi fäster därför stor vikt vid pedagogens roll som ”medforskande” vuxen. Vi låter barnens intressen och frågor vara styrande och vi arbetar med en mängd olika uttryck i enlighet med tanken om att ”ett barn har hundra språk”.

Vi arbetar utifrån idén om vår miljö som ”den tredje pedagogen”. Vi ”dukar upp” och organiserar våra lokaler så att de bjuder in och inspirerar till lek, utforskande och lärande. Vi arbetar aktivt för att skapa dynamiska, tillgängliga och levande miljöer utifrån barnens intressen och behov. Barnens skapande och processer samt mötet mellan barn och dokumentation ges stort utrymme i vår pedagogiska miljö. På Korken lägger vi stor vikt vid ett normkritiskt synsätt. 

Något annat som utmärker den pedagogiska verksamheten på Korken är att det är en liten åldersblandad barngrupp vilket innebär att varje barn får mycket uppmärksamhet och tid och där personalen kan anpassa den pedagogiska verksamheten efter den aktuella barngruppens behov och intressen. De äldre barnen är ofta väldigt omhändertagande om de yngre barnen som brukar tycka det är roligt att få vara med och leka med något äldre barn.

Barnen besöker ofta närliggande parker och en gång per vecka gör de större barnen en längre utflykt eller går på museum/teater.  Femåringarna är med i femårs-klubben som arrangeras i samarbete med andra föräldrakooperativ på Södermalm.

Öppettider

justeras inom ramtiden 06:30 – 18:30 och utgår helt och hållet ifrån föräldrarnas behov av barnomsorg. I semestertider och under planeringsdagar hålls Korken öppet vid behov med hjälp av vikarier och/eller frivilliga från föräldragruppen. 
2 dagar per termin hålls det stängt för planering och utvärdering.

Våra lokaler

Lägenheten

Korkens lokaler ligger i en urmysig lägenhet med ett litet vilorum,  ett öppet kök med matsal i mitten och ett större lekrum med en liten scen och tillhörande ateljé längst in. Lokalen är tillgänglig för föräldrar utanför Korkens öppettider och används ofta till barnens födelsedagskalas. 

Gården

En central plats för Korken är gården där barnen leker dagligen.  På gården finns en trädkoja,  en stor sandlåda, en glasskiosk och lekcyklar.  Här äter vi ofta mellis samt har möten och gemensamma matlag om vädret tillåter.

Vi föräldrar

Vi föräldrar finns med som en naturlig del i vardagen. Två av veckans fem dagar arbetar en förälder i köket på Korken och lagar ekologisk och vegetarisk lunch till barnen och personalen. På eftermiddagen fixar vi mellis och städar lokalen. 

Det innebär en hög vuxentäthet då vi har en liten åldersblandad barngrupp (max 15 barn) och medför en stor gemenskap mellan barn och vuxna. Vi föräldrar får lära känna barnets kompisar och deras föräldrar och barnen får lära känna andra vuxna utöver sina egna föräldrar och personal.

Hur mycket arbete är det?

Vi eftersträvar en jämlik arbetsfördelning där alla föräldrar tar lika stort ansvar.
Det innebär att barnen möter en större andel män på Korken än på många andra förskolor.
Var och en av oss arbetar med kök/städ c:a 2-3 tillfällen var per termin (kan variera utifrån barngruppens storlek).

 

Utöver detta deltar vi i månatliga möten, enstaka städ/arbetshelger (tillsammans med resten av Kapsylen) och ordnar gemensamma utflykter och matlag.

Alla är dessutom med i en arbetsgrupp.  Vilken grupp man hamnar i avgörs av vad man kan och vill göra. Är man ny som förälder på Korken är tanken att man ska ha en mindre betungande uppgift än om man är varm i kläderna. Arbetsgrupperna handhar t ex ekonomi, fix/underhåll, kök och städ,  Kapsylenfrågor samt arbetsmiljö. 

Det är inte mycket arbete som krävs och dessutom får föräldrar direkt inflytande över verksamheten, gemenskap och solidaritet föräldrar emellan och det otroliga arbete som en möjliggör för våra fantastiska pedagoger.

Kapsylens årliga fest

En gång per år ordnar hela arbetskollektivet Kapsylen en stor husfest där alla Korken-föräldrar deltar. Då brukar vi ha en tema-bar i förskolans lokaler som vi hjälps åt att pynta dagen innan. Under festen arbetar vi i de olika barerna och dagen efter hjälps vi åt att städa. 

Klagomål

Om du har klagomål som gäller någon del av Korkens verksamhet så kan du i första hand vända dig direkt till den det gäller, beroende på klagomålets natur. Alla på Korken ska vara lyhörda för synpunkter. Alternativt så kan du höra av dig till antingen rektor, styrelse eller skolchef, på rektor [at] korken.se , styrelse [at] korken.se respektive skolchef [at] korken.se .

Om du vill lämna klagomål anonymt så tar vi gärna emot ditt brev per papperspost, om du inte föredrar att maila från en anonym mailadress. Skicka till: Föräldrakooperativet Korken, Tjärhovsgatan 44, 116 28 Stockholm. Märk kuvertet "klagomål".

Är ni intresserade av att ställa ert barn i kö till Korken?

För tillfället har vi ingen ledig plats men det kan finnas lediga platser i augusti 2024. Ni är välkomna att ställa i er i kön via Stockholm stads hemsida.  Det uppskattas om ni även skickar ett mail till rekrytering [at] korken.se där ni presenterar er och skriver någonting om varför ni har valt att söka er till ett föräldrakooperativ och vad ni tror ni kan tänka er bidra med.

Urvalsgrunder för intag av barn är:

1. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan.

2. Barn med längst kötid till förskolan. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, dvs. äldre barn går före yngre.

Vill ni komma och titta?

Kontakta rekrytering [at] korken.se eller rektor [at] korken.se för att boka en visning. Det går också bra att höra av er via vår Facebooksida. Där kan ni också hitta information om när vi har öppet hus. 

 

Är det något annat som ni undrar över? var inte rädda för att höra av er och ta gärna en stund att bekanta er med resten av huset som har egna sidor här på kapsylen.se.

//Korken