Egenförvaltning

En viktig del i att vara medlem är att hjälpa till att förvalta huset efter förmåga. Vi är alltså inte hyresgäster utan delar på ansvaret. Var och en avsätter tid och kompletterar varandra i arbetet med att hålla huset i trim. Det vi inte klarar själva tar vi in extern hjälp för.

Vi har två städdagar, en på våren och en på hösten. Då blir det rensning av brunnar, städning av gården, trappuppgångar och vår gemensamma lokal "Kalypso". Alla i Kapsylen hjälper till. Matlaget förbereder lunchen dagen innan. Den ser vi fram emot efter allt jobb.