Till exempel städdagar och möten.

1981 Praktiktiden

Text

Alla texter är hämtade från foldern "Kapsylen ett arbetskollektiv" utgiven 1981.

Arbetshelger
Taket läcker- Vi måste laga taket
Borstar, skrapor och färg måste köpas in
Livlinor anskaffas
Middagar lagas
etc etc

Stormöte
Stormöte. Vi bestämmer att börja redan följande helg, det är bråttom innan höststormarna sätter in...och gruppgränserna utplånas, vi blir tvugna att jobba tillsammans. Smågrupper bildas för att det finns ett behov, och de läggs ner när de inte längre har någon funktion.