Tidigare grupper

Sedan 1976 har bl.a. dessa grupper funnits och verkat i Kapsylen.
Obs! nuvarande grupper i fet stil.

Arkitekterna (tidigare Formverkstan)
Ateljé Woo ( mask/dockskulptör, mask/dockspelare)
Ateljen
Bild och berättelser
Caféz-lek för(-)ändring

Centrum för fotografi
Dagis
Comunidad
Ekoteket
Formverkstan (nuvarande Arkitekterna)
Film & Media
Foto
Filmarna
Frilansgruppen
Förlaget Nordan
Jord och frihet
Jordcirkus (med bl a Teater Salieri)
Kafé 44
Keramiken
Kollektivcentrum (med Kollektivnytt)
Konstnärerna
Korken (daghem)
Mirakelteatern
Musikkapsyl
Musiken (Dag Vag, Tant Strul, Eldkvarn, Kent, Whale, Stefan Sundström & Apache, De brinners, Lava m fl.)
Rub-a-Dub Studio
Skrivarna
Ted snickare, Träskallarna (Snickarna)
Solkatten
Teater Salieri
Tryckop (Förlag Nordan)
Tygateljén
Studio 44
Sällskapet
Varis Bokalders
Översättarna

Det är ej klarlagt men rykten har gjort gällande att dessa grupper har varit på Kapsylen:
Skognsäs, Ljusbacken, Moder jord, Mah-jong, Ett minne för livet, Jordens vänner.